WiFi Access Point vs. WiFi Router

Aký je medzi nimi rodzdiel?

Mnoho ľudí si zamieňa význam slov WiFi Access Point a WiFi Router. Zjednodušene možno povedať, že WiFi router je zariadenie, ktoré v sebe spája sieťový router a WiFi Access Point (niekedy sa používa skrátené označenie AP).

Porovnanie WiFi Access Point vs. WiFi Router

Čo je WiFi Router?

WiFi Router je zariadenie, ktoré v jednej krabičke spája funkciu routera a WiFi Access Pointu. Ide o najčastejšie riešenie domácej siete, kde s pomocou jedného zariadenia môžeme vytvoriť nezávislú domácu sieť ako pre bezdrôtové zariadenia, ako aj pre zariadenia pripojené cez kábel.

Bezdrôtový router je základný router s pridanou funkciou na zabudovanom prístupovom bode. Umožňuje bezdrôtovú komunikáciu a zdieľanie údajov medzi zariadeniami a počítačmi, ktoré sú pripojené k určitej sieti. Bezdrôtový router to dosiahne pridelením IP adries počítačom a zariadeniam. Ďalej pomáha týmto počítačom v bezdrôtovej sieti zdieľať zariadenia, ako sú skenery a tlačiarne, bezdrôtovo. Ak ste správcom bezdrôtovej siete, môžete medzi inými zmeniť nastavenia siete, ako napríklad protokol na prenos súborov (FTP), funkcie ukladania.

Porovnanie WiFi Access Point vs. WiFi Router

Čo je WiFi Access Point (WAP)?

Prístupový bod (Access Point) je zariadenie, ktoré zjednodušene povedané prevádza v rámci jednej siete dáta z kábla do bezdrôtového prenosu. Pre pokrytie väčších priestorov sa teda využívajú iba WiFi Access Pointy bez funkcie routera.

Access point je sieťové hardvérové zariadenie, ktoré môže byť ako nezávislé zariadenie alebo môže byť súčasťou routra. WAP vykonáva dve hlavné funkcie v sieti. Po prvé, umožňuje zariadeniam, ktoré nemajú zabudované pripojenie Wi-Fi, prístup k bezdrôtovej sieti. Po pripojení WAP k routru (ktorý nemá zabudovanú schopnosť WI-FI), skeneru alebo tlačiarni pomocou ethernetového kábla, sa z neho stane bezdrôtové zariadenie, ktoré sa pripojí k vašej sieti bez potreby akéhokoľvek kábla (bezdrôtovo).

Rozdiel medzi WiFi Access Point a WiFi Router

Sieť zahŕňa káblovú sieť a bezdrôtovú sieť. WiFi Access Point a WiFi Router majú rôzne funkcie, ako ukazuje tento obrázok:

Porovnanie WiFi Access Point vs. WiFi Router

Medzi WiFi routermi a WiFi Access Point existujú určité rozdiely

1. Rôzne úplohy, ktoré hrajú:

Ako bezdrôtový router poskytuje niekoľko funkcií naraz:
- router, Access Point, Switch, DNS server, DHCP server

Ako bezdrôtový Access Point môže fungovať ako:
- Access Point, AP+Bridge, Repeater, bezdrôtový klient, Multi-SSID 

2. Jeden dôležitý port: WAN port

WiFi AP sa používa na rozšírenie bezdrôtového dosahu a pripojí sa k routru, aby poskytol prístup k sieti a internetu. Samotný WiFi Access Point sa nemôže pripojiť k poskytovateľovi internetových služieb, pretože nepoužíva port WAN.
Router je Access Point (prístupový bod), ktorý vám umožní pripojiť sa k poskytovateľovi internetu na pripojenie k internetu.