Dell ComfortView

ComfortView

Chráňte sa pred modrým svetlom

Režim ComfortView znižuje úroveň modrého svetla vyžarovaného z monitora pre optimalizáciu pohodlia očí. Ide o nastavenie parametrov displeja s cieľom čo najviac eliminovať jeho dopad a vytvoriť vlastné nastavenie v režime ComfortView. Režim ComfortView je možné aktivovať a nakonfigurovať pomocou aplikácie Dell Cinema Color (DCC), ktorá kombinuje hardvér a softvér tak, aby poskytoval jasný, sýty a živý obraz.
Chronické vystavenie modrému svetlu, najmä z digitálnych zdrojov môže narušiť spánok alebo zmeniť cirkadiálny rytmus tela. Najväčší dopad má na oči. Dlhodobé používanie počítača môže spôsobiť aj únavu alebo zdravotné problémy iných častí tela, ako je krk, paže, chrbát či ramená.