Dell ComfortView Plus

ComfortView Plus

Chráňte sa pred modrým svetlom

Režim ComfortView Plus je vstavaný a stále zapnutý. Ide o prakticky nepostrehnuteľné riešenie ochrany pred modrým svetlom, ktoré je zabudované v displejoch značky Dell. ComfortView Plus využíva hardvér, ktorý umožňuje širšie modré spektrum s oveľa nižším vrcholom a zníženou intenzitou. Je certifikovaný TÜV Rheinland a je možné nakonfigurovať ho priamo v mieste predaja. 
Chronické vystavenie modrému svetlu, najmä z digitálnych zdrojov môže narušiť spánok alebo zmeniť cirkadiálny rytmus tela. Najväčší dopad má na oči. Dlhodobé používanie počítača môže spôsobiť aj únavu alebo zdravotné problémy iných častí tela, ako je krk, paže, chrbát či ramená.