Záruky od spoločnosti Dell

Záruky DELL
Next Bussines Day

Neviete sa rozhodnúť, akú záruku dokúpiť k vášmu zariadeniu? Prezrite si podrobný prehľad jednotlivých záruk, vďaka ktorému si vyberiete tú správnu záruku pre Vás.

KLIENT
porovnanie služieb podpory

Basic Warranty

Basic Warranty

ProSupport

ProSupport

ProSupport Plus

ProSupport Plus

Technická podpora prostredníctvom telefónu, chatu a online

Počas pracovnej doby

24x7

24x7

Dodávka servisu pre opravy hardvéru

Rôzne

OnSite

OnSite

Samoobslužné riadenie prípadov a ich odosielanie prostredníctvom TechDirect

Priamy prístup k inžinierom ProSupport v regióne

Prioritný prístup

Jediný zdroj pre expertízy softvéru a hardvéru

Monitorovanie veliteľského centra a krízový manažment

Softvérová podpora pri spolupráci tretej strany

Rozhranie API (rozhranie pre programovanie aplikácii) na správu prípadov pre integráciu helpdesku

Automatická detekcia problémov, notifikácia a tvorba prípadu pomocou SupportAssist

Detekcia prediktívnych problémov pri prevencii zlyhania zo strany SupportAssist

Oprava náhodného poškodenia poliatím a prepätia

Uchovanie pevného disku po výmene

Dedikovaný technický účet

Mesačná podpora histórie a reportovania

PODNIK / SPOLOČNOSŤ
porovnanie služieb podpory

Basic Warranty

Basic Warranty

ProSupport

ProSupport

ProSupport Plus

ProSupport Plus

Technická podpora prostredníctvom telefónu, chatu a online

9x5

24x7

24x7

Dodávka servisu pre opravy hardvéru

Nasledujúci pracovný deň (NBD)

Nasledujúci pracovný deň (NBD) alebo 2/4 hod. v kritických situáciach

Nasledujúci pracovný deň (NBD) alebo 2/4 hod. v kritických situáciach

Samoobslužné riadenie prípadov a ich odosielanie prostredníctvom TechDirect

Vzdialený monitoring a automatizované zisťovanie problémov pomocou SupportAssist

Automatické upozornenie na problém zo strany SupportAssist

Dispečerské monitorovanie a krízový manažment

Manažment eskalácie

Podpora Hypervisor a OS

Pomoc tretej strany pri spolupráci

Podpora až 7 rokov

Automatizované vytváranie prípadu SupportAssist pre riešenie problémov

Rozhranie API na správu prípadov pre integráciu helpdesku

Priamy prístup k elitným inžinierom ProSupport Plus a ProSupport Flex

Dedikovaný technický účet

Detekcia prediktívnych problémov pri prevencii zlyhania zo strany SupportAssist

Odporúčania týkajúce sa zdravotnej kontroly a výkonnosti

Mesačná obnova kontraktov a podpora reportingu histórie

Údržba systému hodnotená v jednotlivých prípadoch

Podľa potreby

Diagnóza na mieste

Voliteľné

Basic Warranty On-Site (NBD)

Služba On-Site (Next Business Day) Vám poskytuje pohodlie od prvého dňa používania Vášho nového zariadenia. V prípade, že na Vašom zariadení dôjde k poruche, Vaša zariadenie bude odservisované priamo u Vás, čím šetríte drahocenný čas. Odoslanie servisného technika býva po dokončení diaľkovej podpory, vrátane diagnostiky problému prostredníctvom webových stránok alebo telefonicky.

Parametre služby

1. 30-dňová úvodná asistencia

Pre uľahčenie "zoznámenia" so službou Vám po dobu prvých 30 dní po dodaní ponúkame možnosť telefonickej technickej podpory a asistencie pri inštalácii a konfigurácii pre:

výrobky vyrobené spoločnosťou Dell,
externé periféria dodané spoločnosťou Dell,
továrensky inštalované operačné systémy,
továrensky inštalovaný softvér.
Po 30 dňoch od dátumu dodania sa naďalej nepodporujú otázky ohľadom bežného používania softvéru a otázky typu "ako sa robí ...".

2. Nepretržitá (t.j. 24/7) komplexné online podpora

Dell Ponúka komplexnú bezplatnú online asistenciu na adrese http://support.euro.dell.com/, vrátane e-mailovej podpory. Väčšinu otázok podpory možno vyriešiť pomocou on-line nástrojov Dell pre diagnostiku problémov a informačných zdrojov, ku ktorým patrí napríklad:

Prístup k manuálom a technickým popisom, ktoré majú k dispozícii technici spoločnosti Dell, vrátane nástrojov na diagnostiku problémov, informácií o hľadaní závad a odpovedí na najčastejšie otázky (FAQ).
Informácie o Vašom konkrétnom systéme, ku ktorým získate prístup po zadaní Service tagu (sériového čísla) systému.
Ovládače, utility a registrácia k zasielaniu upozornení na aktualizácie.
Diskusia s ďalšími zákazníkmi i profesionálnymi techniky spoločnosti Dell.

3. Telefonická technická podpora

Ak máte problém so svojím produktom značky Dell a nie ste schopní ho vyriešiť pomocou našej on-line podpory, je potrebné kontaktovať linku Dell so žiadosťou o vykonanie diagnostiky problému. Táto služba telefonickej podpory umožňuje spoločnosti Dell rýchlo a efektívne zistiť prípadné problémy systému a stanoviť pre daného zákazníka najvhodnejší a najrýchlejší spôsob ich nápravy. Telefonická podpora a servis je k dispozícii v bežnej pracovnej dobe od pondelka do piatku mimo víkendov a štátnych sviatkov. Hovory na linku telefonickej technickej podpory Dell sú spoplatnené podľa bežnej telefónnej sadzby.

Nevyhnutný krok pre riešenie problému

Dell zaistí servisnú opravu do druhého pracovného dňa iba ak bude zistené, že problém sa nedá vyriešiť formou servisného telefonátu. Výnimku z tohto pravidla je možné urobiť v prípade osobitnej potreby, poprípade nespôsobilosti zákazníka, ktoru oznámi technikovi spoločnosti Dell.

4. Servis u zákazníka do druhého pracovného dňa - NBD On-Site

Po dokončení procesu telefonického hľadania závady umožňuje služba Dell NBD* odoslanie certifikovaného technika Dell k zákazníkovi do druhého pracovného dňa, a to pod podmienkou, že technik Dell prijme a zaznamená telefonické hlásenie poruchy do 17:00 v pracovných dňoch (pondelok - piatok), a pod podmienkou dostupnosti náhradných dielov.

* Dostupnosť služby a predpokladaná doba odozvy sa môže líšiť podľa vzdialenosti a dostupnosti miesta inštalácie produktu.

ProSupport

Spoločnosť Dell poskytuje službu Dell ProSupport, ktorá zahŕňa nadštandardné služby v rámci servisu Vášho zariadenia. Medzi ne patrí napríklad podpora s dostupnosťou 24/7 alebo služby súvisiace so zabezpečením Vášho zariadenia.

Rozsah tejto služby

Telefonický prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane sviatkov) ku globálnemu stredisku Dell Expert Center, v ktorom pracujú skúsení analytici poskytujúci pomoc pri riešení problémov s hardvérom a vybraným softvérom OEM od spoločnosti Dell.

Výjazd servisného technika a/alebo doručenie náhradných súčastí na adresu prevádzky zákazníka (podľa potreby a v závislosti od úrovne zakúpenej služby) na opravy a riešenia potrebné na nápravu kvalifikovaného problému.

Pomoc na diaľku pri riešení problémov týkajúcich sa bežnej podpory, ak je k dispozícii a so súhlasom zákazníka, v rámci ktorej sa servisní technici spoločnosti Dell pripájajú priamo k vášmu systému prostredníctvom bezpečného internetového pripojenia, čo urýchľuje riešenie problémov.

Pomoc pri začiatkoch práce pre klientske operačné systémy a aplikácie zahŕňajúcu bežné Dell OEM aplikácie pre koncových používateľov, napríklad softvér Norton AntiVirus, balík programov Microsoft Office, účtovnícky softvér Intuit QuickBooks®, softvér Adobe Photoshop a Adobe Acrobat. Navyše sú tiež podporované niektoré serverové operačné systémy OEM, ako napríklad Microsoft Windows Server, a hypervízory, ako napr. Microsoft Hyper-V, VMware ESX a Citrix XenServer. Pozrite si komplexný zoznam softvérovej podpory spoločnosti Dell pre iné podporované softvérové tituly alebo sa pre bližšie informácie obráťte na svojho analytika technickej podpory.

Pomoc pri začiatkoch práce alebo nastavení týkajúca sa jednoduchého sieťového pripojenia pre vybrané stolové počítače, notebooky, smartfóny, počítačové vybavenie cloudových klientov a tablety.

Prístup k internetovým fóram podpory 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Prístup k strediskám Global Command Centers, ktoré pomáhajú pri riešení kritických situácií v zákazníckych prostrediach, monitorujú všetky výjazdy súvisiace s riešením kritických situácií a formou aktívneho krízového manažmentu poskytujú koordináciu a komunikáciu napríklad pri prírodných katastrofách.

Prístup k službe Dell SupportAssist na monitorovanie, upozornenie a zhromažďovanie údajov k systémom, na ktoré sa vzťahuje zmluva ProSupport. Ďalšie informácie nájdete v časti http://Dell.Com/SupportAssist.

Prípadový manažment, ktorý pomáha pri sledovaní riešení a eskalovaní kvalifikovaných problémov

Riadenie postúpenia, ktoré poskytuje jeden kontaktný bod v rámci riadenia problémov, postúpenia a stavu problémov v rozsahu tejto služby

Všetky miestne služby sú poskytované autorizovaným poskytovateľom služieb spoločnosti Dell.

Program Dell International Services. Tento program zahŕňa možnosti servisu a podpory pri cestách s vybratými produktmi Dell do zahraničia na obdobie menej ako šesť mesiacov. Vzťahujú sa naň dodatočné podmienky a ustanovenia. Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na technickú podporu spoločnosti Dell.

Čo je súčasťou pomoci pri začiatkoch práce

Podpora vybraných operačných systémov Dell OEM, hypervízorov a aplikácii koncových popužívateľov

Základné otázky týkajúce sa postupov alebo budúcich doplňujúcich otázok

Pomoc s rýchlymi opravami a "záplatami"

Čo NIE je súčasťou pomoci pri začiatkoch práce

Podpora softvéru, ktorý Dell neoveroval a neotestoval pre váš systém

Podpora (krok za krokom) pomoc pri inštalácii, reinštalácii a konfigurácii

Pomoc pri vylepšovaní výkonu alebo správy

ProSupport Plus

Služba ProSupport Plus je vhodná pre komplexné dátové centrá aj koncových používateľov mobilných zariadení. Je odpoveďou na neustále sa meniace IT prostredie. Stavia na základoch odborníkov, prehľadov a inovatívnych nástrojov, vďaka ktorým je podpora pre zákazníkov jednoduchá. Náš proaktívny prístup kombinuje hlboké odborné znalosti, prediktívnu analytiku a automatizáciu, čím mení podobu podpory. Sme jednoznačne schopní pomôcť vám ochrániť váš cloud computing, virtualizáciu, mobilitu a zdravé prostredie pre veľké objemy dát.

Zabraňovať, chrániť a optimalizovať.

Služba ProSupport Plus umožňuje pomocou technológie vzdialeného monitorovania SupportAssist rýchlo, ešte skôr, ako je to potrebné, reagovať na infraštruktúru a potreby koncového používateľa. Ak žiadate jednoduché, ale pritom šikovné riešenie, služba ProSupport Plus prináša podporu, ktorá je proaktívna, preventívna a reaguje bezchybne. Zrýchlite riešenie problémov, identifikujte ich ešte skôr, ako k nim dôjde, a udržujte všetky svoje systémy, od serverov cez ukladacie zariadenia a siete až po tablety a počítače, optimalizované a fungujúce na plný výkon.

Služba ProSupport Plus zahŕňa v kompletnom balení tie najlepšie možnosti podpory vytvorené tak, aby zabezpečili koncovým používateľom produktivitu a umožnili plynulý chod vašej infraštruktúry.

ProSupport Plus pre podniky

Spoľahnite sa na bezproblémový chod svojich serverov, dátových úložísk aj sieťových riešení

Najdôležitejšie pracovné zaťaženia a aplikácie vyžadujú neustálu dostupnosť systémov. Tieto systémy teda vyžadujú viac než len jednoduchú podporu — vyžadujú preventívne automatizované opatrenia, aby ste sa vyhli problémom ešte než vzniknú. Presne to ponúka podpora ProSupport Plus.

ProSupport Plus reflektuje dnešné meniace sa dátové centrá a komplexné technológie a spája v sebe odborné poznatky, vyspelé technológie a analytické nástroje, ktoré vám umožnia spoľahlivo implementovať aj tie najkomplexnejšie technológie. Táto ponuka podpory podnikovej triedy bude proaktívne zvyšovať výkon a stabilitu vašich kritických systémov a umožní vám zamerať sa na svoje strategické ciele.

Výhody:

Implementujte komplexné technológie bez obáv vďaka našim špičkovým odborníkom.
Zlepšite výkon a stabilitu vďaka automatizovaným preventívnym a prognostickým odporúčaniam.
Maximalizujte dostupnosť pracovných zaťažení vďaka automatizovanej podpore, ktorú umožňuje služba SupportAssist a Secure Remote Services.

Prečo sa oplatí využiť odborné služby a riešenia firmy Dell EMC?

Riešenie problémov sa môže skrátiť až o 91 %, ak budete používať službu ProSupport Plus pre počítače a tablety
Riešenie problémov sa môže zrýchliť až o 90 %, ak budete používať službu ProSupport Plus s technológiou SupportAssist pre firmy

Aké informácie by si mal zákazník pripraviť pred telefonátom na linku Dell

Každý systém dodaný spoločnosťou Dell je zostavený individuálne na zákazku, pričom podrobnosti o danej konfigurácii sú zaznamenané v systéme Help-desku spoločnosti Dell. Zákazník by si mal pred telefonátom na linku technickej podpory Dell vyhľadať Service tag (sériové číslo) a číslo modelu chybného systému. Tieto údaje nájdete na bielom štítku umiestnenom na zadnej strane desktopových systémov a na spodnej strane notebookov.

Na vykonanie diagnostiky musí mať zákazník počas telefonátu s technickou podporou priamy prístup k chybnému systému. Telefónne číslo technickej podpory, na ktoré je potrebné zavolať, je uvedené v dokumentácii dodanej so systémom.