Hall-senzor

Hall-senzor

Hallov senzor slúži k detekcii a meraniu magnetického poľa. V smartphonoch slúži Hallov senzor hlavne k detekcii otvorenia a zavretia flipových púzdier. Na základe jeho výsledku sa displej po otvorení flipu rozsvieti a po jeho zaklapnutí zase vypne.

Princíp fungovania Hallovho senzora je založený na Hallovom jave objavenom v roku 1879 Edwinom Hallom.