Odolné notebooky DELL - MIL-STD-810g

Čo všetko musia zvládnuť
odolné notebooky DELL
s certifikáciou MIL-STD-810

S normou MIL-STD-810 sa môžete stretnúť nielen pri odolných, ale aj biznis notebookoch. MIL-STD-810 je skratka pre vojenský štandard, ktorý určuje metódy testovania odolných notebookov v rôznych podmienkach. Splnenie tohto vojenského štandardu je zárukou, že notebook odolá nepriaznivým poveternostným podmienkam i nešetrnému zaobchádzaniu.

Odolné notebooky DELL - MIL-STD-810g

NORMA MIL-STD-810

Ide o štandard americkej armády, ktorého cieľom je otestovať živostnosť produktov v určitých podmienkach. Všetky testy sú konfigurované tak, aby čo najviac napodobňovali prírodné javy a ich možné kombinácie. Aj keď je norma vyvinutá americkou armádou, MIL-STD-810 metodiku dnes používa mnoho výrobcov a zákazník si tak môže byť istý, že produkt s týmto označením, je skutočne odolný. Preto sa spoločnosti vo všetkých priemyselných odvetviach obracajú práve na MIL-STD-810, aby svoje výrobky overili ako robustné.

Existuje niekoľko verzií  MIL-STD-810, avšak najbežnejšia a najpoužívanejšia v segmente elektroniky a notebookov je MIL-STD-810G. 810G bol štandardom stanoveným v roku 2014, nový štandard 810H vyšiel vo februári 2019 a obsahuje niekoľko zmien v testovaní a testovacích podmienkach oproti 810G.

Odolné notebooky DELL - MIL-STD-810g

VYUŽITIE MIL-STD-810 PRE NOTEBOOKY

V rámci odvetvia notebookov sa na charakterizáciu odolnosti obchodných notebookov používajú tri marketingové kategórie:
• semi-rugged (čiastočne odolný alebo tiež business rugged),
• fully rugged (alebo len rugged, robustný, odolný)
• ultra/extreme rugged (plne odolný/extrémne odolný).
Aj keď tieto kategórie nie sú úplne definované, všeobecne sa oddeľujú počtom absolvovaných testov MIL-STD a závažnosťou testovacích parametrov.

Odolné notebooky DELL - MIL-STD-810g

semi-rugged

Pracovne odolný notebook bude zvyčajne vybavený šasi z horčíkovej zliatiny s pevnými diskami odolnými proti nárazom a klávesnicami odolnými proti poliatiu. Sú testované na náraz, vibrácie, poklesy, nízky tlak, fúkaný piesok, nízke / vysoké teploty, vlhkosť, rozliatie kvapaliny a domáci prach.

Odolné notebooky DELL - MIL-STD-810g

rugged

Odolné zariadenia majú dodatočnú ochranu vrátane ochrany displeja, vonkajšieho zobrazovacieho displeja a krytov portov. Prechádzajú rovnakými testami ako notebooky semi-rugget, sú však vystavení dlhšiemu testovaciemu obdobiu alebo majú vyššie kritériá vyhovenia.

Odolné notebooky DELL - MIL-STD-810g

extreme rugged

Plne odolný notebook musí prežiť aj tie najextrémnejšie podmienky. Tieto systémy musia odolávať vyšším poklesom, väčším vibráciám, teplotným šokom, intenzívnemu dažďu, solenej hmle, výbušnej atmosfére, vyfukovaniu piesku / prachu a musia fungovať pri širšom rozmedzí teplôt ako menej odolné zariadenia.

Testovanie produktov prebieha v testovacích laboratóriách, ktoré sú certifikované priamo vydavateľom štandardu. Tieto testy sú veľmi finančne náročné. 

Odolné notebooky DELL - MIL-STD-810g

MIL-STD-810 A HODNOTENIE IPxx

Ďalšou skratkou, ktorá sa vyskytuje na odolných notebookoch, je kód „IP65“. IP znamená „ochranu proti vniknutiu“ -  schopnosť udržiavať pevné látky alebo kvapaliny mimo zraniteľných vnútorných častí notebooku. Prvé číslo po „IP“ je mierou kvality ochrany pred prachom (pevnými látkami) - 1 je najnižšia a 6 najvyššia. Druhé číslo ukazuje úroveň ochrany, ktorú má zariadenie pred vodou (kvapalinami) - 1 je najnižšia a 8 najvyššia. Zariadenie s hodnotením IP68 má najvyššiu ochranu pred prachom a vodou a môže prežiť aj ponorenie do vody hlbšej ako 1 meter.

Notebooky vzhľadom na konštrukciu najčastejšie spĺňajú hodnotenie IP65. Normy IP sú vyvíjané Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou, takže nie sú súčasťou štandardov MIL-STD-810G. Teda to, že váš odolný notebook spĺňa štandardy MIL-STD-810, ešte neznamená, že je úplne vodotesný. Pri výbere odolného tabletu alebo notebooku skontrolujte vojenské normy a hodnotenie ochrany proti vniknutiu, aby ste sa ubezpečili, že je vhodný pre prostredie, v ktorom ho plánujete používať.

Odolné notebooky DELL - MIL-STD-810g

AKÉ TESTY MUSIA "PREŽIŤ" ODOLNÉ NOTEBOOKY DELL

MIL-STD-810G obsahuje rôzne testy na odolnosť voči tlaku, vysokej teplote, nízkej teplote, vlhkosti, plesniam, prachu, výbušnosti, ponoreniu, akustickému hluku, otrasom, pyrošoku, kyslému prostrediu, streľbe, dopadu z výšky, vplyvu magnetického poľa a pod. Testovaný produkt nemusí absolvovať všetkých 29 skúšok a testovaní, ale vyberá sa súbor testov, ktoré sa vykonajú na základe toho, kde je predpokladané využitie testovanej technológie.

Notebooky Dell sú dlhodobo známe prvotriednymi materiálmi a komponentmi. Dell si dáva záležať aj na testoch MIL-STD-810G, ktoré sa vykonávajú prísnejšie ako u väčšiny konkurentov. Odolné notebooky Dell sa podrobujú viacerým testom, spoločnosť využíva testovacie zariadenia tretích strán a zverejňuje výsledky testovania s podrobným postupom a kritériami vyhovenia. Okrem série robustných notebookov a tabletov Latitude Rugged a Rugged Extreme, DELL podrobuje MIL-STD-810G testom celú sériu notebookov Latitude, vrátane najnovšej série Latitude 5000. Aké testy museli zvládnuť modely Latitude 5310, Latitude 5410 a Latitude 5510 môžete vidieť v tabuľke.

MIL-STD-810 TEST

Podmienky

Séria

Výsledok

Test Method 500.6 Low Pressure (Altitude) - testovanie zariadení pri nízkom tlaku (vysoká nadmorská výška)

Skúšobný tlak: Ekvivalent k nadmorskej výške 15000 mnm, Teplota: 21°C
Rýchlosť zmeny nadmorskej výšky: <10 m/s
Trvanie: 1 hodina
Zariadenie skúšané v zapnutoma nezapnutom stave.

5310 5410 5510

SPLNENÉ

Test Method 501.6 HighTemperature - testovanie zariadení pri vysokých teplotách

Zariadeniepočas testu vypnuté: Trvanie: 7 x 24 hodinové cykly - teplota: 33 - 71 ° C
Zariadeniepočas testu zapnuté: Trvanie: 5 x 24. hod. cykly - Teplota: 60°C

5310 5410 5510

SPLNENÉ

Test Method 502.6 Low Temperature - testovanie zariadení pri nízkychteplotách

Zariadenie počas testu vypnuté: 24 hodín pri -51°C
Zariadenie počas testu zapnuté: 24 hodín pri -29°C

5310 5410 5510

SPLNENÉ

Test Method 503.6 TemperatureShock - testovanie zariadení pri teplotných šokoch

Vysoká teplota: 96°C / Nízka teplota: -51°C
3 cykly od najvyššej po najnižšiu
Zariadenie počas testu vypnuté.

5310 5410 5510

SPLNENÉ

Test Method 507.6 Humidity - testovanie zariadení pri vlhkosti

RH 95%; Teplota sa pohybovala medzi 30 ° C a
60 ° C; Skúšobný cyklus 24 hodín; 10 cyklov.
Zariadenie počas testu vypnuté.

5310 5410 5510

SPLNENÉ

Test Method 510.6 Sand and Dust - testovanie zariadení v pieskua prachu

Trvanie:12 hodín rýchlosť vzduchu = 1,5 m/s do 8,9 m/s Teplota: 60°C/Vlhkosť:30%
Zariadenie počas testu zapnuté.

5310 5410 5510

SPLNENÉ

Test Method 514.7 Vibration - testovanie zariadení pri vibráciách

Zariadenie počas testu zapnuté: 10 - 500 Hz, 1,04 Grms, náhodne 1hodina na spodnej, ľavej a zadnej strane
Zariadenie počas testu vypnuté: 20 - 2 000 Hz, 7,69 Grms, náhodne 30minút

5310 5410 5510

SPLNENÉ

Test Method 516.7 Shock - testovanie zariadení odolnosti proti šokom (primanipulácii, preprave, atď.)

Balený produkt - zariadenie počas testu vypnuté: 30G, 304ips Square Wave Shock1 šok/os/smer pre celkovo 6 šokov.
Funkčný šok - Zariadenie počas testu zapnuté: 185g, 2ms Half Sine 1 šok/os/smer precelkovo 6 šokov.
Nebezpečenstvo nárazu - Zariadenie počas testu zapnuté: 3 nárazy /os/smerpre celkovo 18 šokov; 40 Gs vrchol, 11 ms;  Zariadenie počas testu vypnuté: 185 g, 2 ms Half Sine 2 šok/os/smer pre celkovo 12šokov.

Pád: 26 pádov z výšky 30-palcov na preglejkový povrch

- Séria Latitude 3k, test s výškou pádu 18“;
- Séria Latitude 7k, test s výškou pádu 36";
-Education Series, test s výškou pádu 48";
Jednotka je počas skúšky vypnutá.

5310 5410 5510

SPLNENÉ

Test Method 524.1 Freeze / Thaw - testovanie zariadení pri zmrazovanía rozmrazovaní

Zariadenie pri testovaní vypnuté: Vystavený teplotnému
poklesu -10°Cpočas dvoch hodín.

5310 5410 5510

SPLNENÉ

Informácie o splnení kritérií a rozsahu skúšky:
• Skóre „Splnené“ označuje, že jednotka zostala v prevádzke počas testu pri testoch, ktoré boli spustené v prevádzke.
• Funkcionalita bola skontrolovaná ihneď po vykonaní testu a po 24 hodinách bola opäť skontrolovaná.
• Z dôvodu obmedzení výdrže batérie sú prevádzkové testy, ktoré trvajú dlhšie ako 2 hodiny, vylúčené z testovania napájania z batérie.
• Kozmetické poškodenie nepredstavuje poruchu, pokiaľ nejde o bezpečnosť (prasklina s priemerom väčším ako 1 mm).
• Pokiaľ nie je uvedené inak, v testoch sú zastúpené pevné disky, disky SDD, LCD (bezdotykové / dotykové), klávesnica, batéria.